Het sociale domein is vloeibaar geworden.

Na een decennialange periode van steeds verdergaande regulering, dwingen demografische, economische en maatschappelijke ontwikkelingen tot nieuwe wegen.

De rolverdeling tussen overheden, organisaties en burgers is danig aan het schuiven. Klassieke processen om beleid te ontwikkelen en implementeren zijn niet langer adequaat. Dat levert spanningen op, maar ook veel nieuwe kansen.

 

Advies

Schuivende maatschappelijke velden leveren nieuwe snijvlakken op. Nieuwe verbanden en partners, nieuwe financieringsbehoeften en –modellen, naast bezuinigingsopgaven en complexe vraagstukken rond de overheveling van rijkstaken naar gemeenten.

Meer lezen

Ontwikkeling

Veranderingen hebben forse impact op processen, codes over samenwerking en rolverdeling en organisatiecultuur. Implementatie van nieuw beleid kan alleen succesvol zijn als dat gedragen wordt door de uitvoerders.

Meer lezen

Achtergrond

Na mijn studie Sociologie aan UvA, ben ik naar Londen verhuisd. Daar ben ik in verschillende functies werkzaam geweest als hulpverlener, met name voor organisaties die zich bezighouden met de opvang en begeleiding van asielzoekers.

Meer lezen
 
Willigenburg 3
1601 LJ Enkhuizen
06 - 1422 9164

KvK 54673461
info@lancaster-advies.nl
www.lancaster-advies.nl